• Arkona stara się jak najlepiej przygotować swoich uczniów do egzaminu gimnazjalnego. W związku z tym oprócz normalnych lekcji z biologii, chemii i fizyki , w planie lekcyjnym znajdują się zajęcia laboratoryjne z poszczególnych przedmiotów. Jest to rodzaj zajęć praktycznych, na których uczniowie przeprowadzają biologiczne, chemiczne i fizyczne doświadczenia. Można powiedzieć, że wykorzystują w praktyce teoretyczną wiedzę nabytą na zajęciach lekcyjnych.

    Laboratoria to wizytówka naszej szkoły. Niemal jako jedyni, w gimnazjum oraz liceum, prowadzimy zajęcia praktyczne z takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, biologia. Tego typu ćwiczenia odbywają się wyłącznie na wyższych uczelniach, czyli dopiero wtedy, gdy młodzież rozpoczyna studia.

    Nasza szkoła posiada własne laboratoria, w których to uczniowie kilka razy w tygodniu spotykają się, aby pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli prowadzić zajęcia laboratoryjne. To niezwykła szansa by od kulis poznać mechanizmy działania fizyki czy też zobaczyć na własne oczy efekt żmudnie wykonywanego zadania z chemii. Tego typu ćwiczenia mają na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, jaką nabywają uczniowie na zajęciach lekcyjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczeń każdy zobowiązany jest przygotować się do nich i zdać zagadnienia teoretyczne zwane „wejściówką”. Ta forma sprawdzania wiedzy ucznia jest oceniana podobnie jak pisemne sprawozdanie z wykonywanego ćwiczenia, które to należy oddać w określonym terminie. Poza tym Arkoniacy wyposażeni są również w specjalny fartuch laboratoryjny z wyhaftowanym emblematem szkoły. Pozwala to, zachować ochronę, jakże ważną przy pracy z różnymi chemicznymi odczynnikami.

    Dzięki zajęciom laboratoryjnym nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę praktyczną doskonalą umiejętności, rozwijają swoje myślenie. Takie zajęcia kształtują tez wiele pozytywnych cech charakteru np. odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w grupie.

    Lista ćwiczeń z fizyki do pobrania:

    cw1.doc 

    cw2.doc

    cw3.doc

    cw4.doc

    cw5.doc

    cw7.doc

    cw8.doc

    cw9.doc

    cw10.doc

    cw11.doc

    cw12.doc

    cw13.doc

    cw14.doc

    cw15.doc

    cw16.doc

    cw17.doc

    cw18.doc

    cw19.doc

    cw20.doc

    cw21.doc

    cw22.doc

    cw23.doc

    cw24.doc

    cw25.doc

    cw26.doc

    cw27.doc

    cw28.doc