• Dlaczego My...

  • Dlaczego my? Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły ?

   Ponieważ:

   1.           Posiadamy piękny, zabytkowy budynek z ciekawym wystrojem, bogatym wyposażeniem pracowni i laboratoriów.

   2.           Nasza szkoła otoczona jest atrakcyjnym dużym ogrodem, jednym z najpiękniejszych placów szkolnych w Polsce.

   3.           Obiekt szkolny  położony jest w samym sercu Śląska, mimo to otoczony  uprawnymi polami przy drodze krajowej 94 z dogodnym dojazdem  samochodem osobowym i komunikacją autobusową.

   4.           Posiadamy swój transport dowożąc dzieci na zajęcia lekcyjne z pobliskich i dalszych miejscowości oraz na zajęcia pozaszkolne.

   5.           Jesteśmy szkołą z tradycją . Mając 28-letnią historię należymy do nestorów szkół niepublicznych w Polsce.

   6.           Osiągamy ponadprzeciętne wyniki w egzaminach ósmoklasisty, należymy do najlepszych co warto sprawdzić na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

   7.           Zatrudniamy bardzo dobrych i sprawdzonych wykładowców, nauczycieli i wychowawców. Posiadamy stałą i wypróbowaną kadrę pedagogiczną.

   8.           W planach nauczania zwiększyliśmy  tygodniową ilości godzin z języków obcych  , matematyki, fizyki i biologii.

   9.      Zajęcia z języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki, muzyki, plastyki w klasach edukacji wczesnoszkolnej prowadzą nauczyciele specjaliści,

   10.      Prowadzimy zróżnicowane i ciekawe zajęcia z wychowania fizycznego: gry zespołowe, lekkoatletykę, biegi przełajowe, jazdę konną, pływanie, żeglarstwo, kajakarstwo, narciarstwo alpejskie i klasyczne, łyżwiarstwo, kolarstwo, wspinaczkę górską, tenis ziemny i stołowy, strzelanie z broni pneumatycznej, ostrej i łuku, kręgle i inne.

   11.      Dla dzieci i młodzieży proponujemy liczne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: grę na pianinie, kółka: wokalne, ceramiczne, plastyczne, taneczne, szachowe, modelarskie, teatralne, języka angielskiego, przyrodnicze i inne wg potrzeb i zainteresowań uczniów.

   12.      Od lat w formie integracyjnej prowadzimy zajęcia dla dzieci z różnym stopniem niesprawności przy aktywnym współudziale nauczycieli specjalistów wspomagających

   13.      Poprzez różne formy i metody pracy pedagogicznej wspomagamy uczniów zdolnych i wymagających szczególnej opieki dydaktycznej i wychowawczej. Prowadzimy badania ewaluacyjne postępów i osiąganych wyników każdego ucznia.

   14.      Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą we wszystkich konkursach i olimpiadach przedmiotowych, warsztatach tematycznych i zawodach sportowych.

   15.      W trakcie roku szkolnego, podczas dni wolnych, ferii wiosennych i wakacji letnich uczniowie biorą udział w dydaktycznych i rekreacyjnych obozach zagranicznych.

   16.      „Arkona” dysponuje pełnym zakwaterowaniem w góralskich domkach zlokalizowanych na terenie szkolnego ogrodu dla uczniów naszej szkoły podczas biwaków i letnich corocznych półkolonii, warsztatów i plenerów plastycznych,ceramicznych

   oraz dla międzynarodowych grup dziecięcych i młodzieżowych w trakcie organizowanych wymian dzieci i młodzieży z innymi krajami.

   17.      W okresie zimowych przerw świątecznych i ferii zimowych organizujemy sportowe obozy narciarskie w Polsce  i w „Austrii” , w trakcie  wakacji letnich obozy sportowe, żeglarskie, rowerowe kajakarskie i turystyki górskiej .

   18.      W czasie roku szkolnego organizujemy liczne bliższe i dalsze wycieczki programowe: przyrodnicze, historyczne, turystyczne i rekreacyjne.

   19.      Szkoła posiada bogate, wypracowane przez lata tradycje wsparte sprawdzonymi metodami i formami pracy skautingu: nazwy klas, proporce, stopnie i sprawności indywidualne i zespołowe, współzawodnictwo, pionierka biwakowa obozowa, terenoznawstwo, obozowanie pod namiotami, gry terenowe, biegi patrolowe, musztra, zawody paintballowe, kroniki, ogniska, umundurowanie, apele z wywieszaniem flagi i wiele innych.

   20.      Warto wybrać naszą szkołę dlatego, że głównym zadaniem szkoły to kształtowanie właściwej postawy ucznia, od pierwszej klasy szkoły podstawowej - ucznia naszych czasów, którego wyobrażamy sobie jako patriotę kierującego się w życiu wyższymi celami, myślącego, dążącego do opanowania i twórczego rozwijania wiedzy i techniki, aktywnego,rzetelnie pracującego i wypełniającego swoje obowiązki, umiejącego skutecznie działać, dobrze organizującego pracę swoja i innych, gospodarnego, szanującego pracę, dbającego o wspólne dobro jak o własne, rozumiejącego, że oszczędność jest cechą i źródłem pomnażania bogactw, troskliwego obrońcę przyrody i otaczającego nas środowiska, opiekuna piękna naturalnego i tworzonego przez ludzi, wrażliwego na sprawy drugiego człowieka, na wszelką krzywdę, tolerującego jego inność, cechującego się wysoką kulturą, odważnego w walce ze złem i w obronie swojego stanowiska, systematycznego i upartego w dążeniu do zrealizowania zamierzeń, przestrzegającego zgodności słów i czynów, charakteryzującego się hartem, odpornością na trudności, silną wolą i poczucie, odpowiedzialności, słownego, ambitnego, zdrowego i sprawnego, wytrzymałego fizycznie, rozumiejącego szkodliwość picia alkoholu, palenia tytoniu i innych nałogów.