• Klauzula informacyjna - RODO


   • Szanowni Państwo, 

    W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

     

    1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe oraz Waszych dzieci jest Aleksander Chlebek, Brygida Wiewióra
     S
     iedziba administratora: ul. Okrzei 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.
    2. Przetwarzamy następujące dane:
    • Imię i nazwisko dziecka,  data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/ adres zameldowania, PESEL,
    • Dane dotyczące rodziców, dane kontaktowe,
    • Informacje o stanie zdrowia dziecka
    1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    • realizacji statutowych celów szkoły dla realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z 07.09.1991 o systemie oświaty,
    • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
    • wypełniania obowiązków prawnych, ciążących na Prywatnej Szkole Podstawowej Arkona oraz Prywatnym Gimnazjum Primarius.
    1. Państwa dane osobowe i Waszych dzieci będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych celów dydaktycznych lub ochrony Państwa danych osobowych.
    2.  Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
    3.  W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    4. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.
    5. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Okrzei 2 41-100 Siemianowice Śląskie lub na adres poczty elektronicznej: arkona@arkona.edu.pl.


    Informujemy, że niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny.