• Wielkanoc w Arkonie
     • Wielkanoc w Arkonie

      30.04.2019

      Dnia 24 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Wielkanoc. Z tej okazji samorząd uczniowski oraz klasa ósma przygotowali specjalne zabawy dla uczniów naszej szkoły. Zabawa polegała na tym, że dwie klasy rywalizowały ze sobą, o to która zgromadzi więcej punktów. Każdy kolor jajka miał na stałe przypisaną liczbę punktów. Wygrana klasa dostawała nagrodę w postaci żelków, lizaków itp. smakołyków. Dodatkową konkurencją była konkurencja klasowa, w której rozstrzygane było, która osoba z klasy zdobędzie najwięcej jajek. W tej konkurencji liczyła się ilość jajek zebranych, bez względu na ich kolor. Wygrany także otrzymywał w.w. nagrodę. Dodatkowo, aby nikt nie czuł się przegranym na końcu każdy dostawał nagrodę pocieszenia. Samorząd gratuluje zwycięzcom zajęcia wysokich miejsc i ma nadzieję, że w przyszłym roku Wielkanoc w Arkonie też będzie tak miło obchodzona.

      Notarusz samorządu

      Michał Swoboda

    • Egzaminy 2019
     • Egzaminy 2019

      30.04.2019

      W dniach 10-12.04.2019r. w całej Polsce odbyły się egzaminy gimnazjalne. Nasi uczniowie, pomimo zrozumiałego stresu, również przystąpili do egzaminów. Następnie, bo już trzy dni później, czyli w dniach 15-17.04.2019r. swoją kontrolę widomości mieli ósmoklasiści. Po skończonych egzaminach, rozmawiając z naszymi zaliczającymi testy, dowiedzieć się można było, że nie były one dla nich trudne i każdy wszystko napisał. Jesteśmy pewni, że nasi uczniowie poradzili sobie znakomicie! Trzymamy kciuki za Was kciuki!

    • Rekolekcje Wielkopostne
     • Rekolekcje Wielkopostne

      30.04.2019

      Dnia 8.04.2019r. nasza szkoła wybrała się do miejscowości „Czerna” w ramach rekolekcji. Wizytę rozpoczęliśmy mszą świętą w klasztorze Karmelitów Bosych. Następnie wysłuchaliśmy historii budowli oraz zwiedziliśmy kaplicę Świętego Rafa Kalinowskiego. Kaplicę zbudowano w latach 1981-1983. Obraz w ołtarzu głównym namalował Jerzy Kumala. Pod ołtarzem znajduje się sarkofag z relikwiami św. Rafała Kalinowskiego. Na nim widnieją sceny z życia Świętego rzeźbione przez Bronisława Chromego. Kaplica została poświęcona przez kard. Anastasio Ballestrero OCD, 23 czerwca 1983r. Z boku kaplicy umieszczono trzy duże obrazy Jerzego Kumali przedstawiające charakterystyczne momenty z życia św. Rafała: udział w powstaniu styczniowym, w drodze na Syberię i w roli kierownika dusz.Zwiedziliśmy również pobliski cmentarz, na którym znajduje się nagrobek gen. Aleksandra Błędowskiego pochowanego w 1831. Nagrobek wykonał Ferdynand Kuhn. Przeszliśmy także Drogę Krzyżową, znajdującą się na stoku wzgórza, na którym znajduje się klasztor. Wzniesiono ją w latach 1986–1990. Znajdują się na niej stacje z rzeźbami Alfreda Kotowskiego oraz kilka kaplic.Geneza powstania Aby umożliwić swoim członkom prowadzenie życia ściśle kontemplacyjnego i kontynuować pustelniczą tradycję zakonu, prężnie rozwijający się na ziemiach polskich (od 1605 r.) karmelici bosi postanowili założyć klasztor pustelniczy. Ufundowała go hrabina Agnieszka Firlejowa z Tęczyńskich, wojewodzina krakowska. Zakon karmelitański w swoich początkach w Palestynie (XII-XIII w.) miał charakter pustelniczy. Po osiedleniu się w Europie karmelici zmienili styl życia z eremickiego na cenobicki; zakon zaliczony został do zakonów żebrzących. Zawsze jednak umożliwiał swym członkom prowadzenie życia pustelniczego według pierwotnego ideału. Istnienie eremu w każdej prowincji było i jest zalecane przez konstytucje zakonu. W 1620 r. definitorium generalne w Rzymie upoważniło o. Jana Marię od św. Józefa (Joannes Centurioni), prowincjała karmelitów bosych w Polsce, do założenia pustelniczego klasztoru dla prowincji Ducha Św. Pięć lat czekano na fundatora i poszukiwano odpowiedniego miejsca. W 1625 r. zachęcona przez jednego zakonników fundacji eremu podjęła się Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, wojewodzina krakowska. W tym celu poleciła szukać odpowiedniego miejsca pod budowę eremu. Karmelici znaleźli je w lesie siedleckim nad doliną Dubia, w dobrach Melchiora Gierstmana. Nieruchomość tę, oraz wsie Paczółtowice, Siedlec i Żbik i część Dubia z młynem nabyła dla nich Firlejowa. Wykonano już pierwsze prace budowlane, jednak musiano je przerwać, gdyż w okolicy nie było wody. Wówczas fundatorka zaprowadziła zakonników do otoczonej górami i lasami doliny, oddzielającej wieś Paczółtowice od Czernej. Ojcowie urzeczeni pięknym położeniem zawołali z radością: "Bóg sam wybrał to miejsce". Wybór tego miejsca przyjęto z entuzjazmem. Za najodpowiedniejszy pod kościół wybrano zachodni stok góry czernieńskiej. Teren ten niemal idealnie jest podobny do miejsca na Górze Karmel, gdzie pierwotnie znajdował się klasztor pierwszych pustelników w miejscu nazwanym Wadi es-Siah.

    • Spotkanie z poezją
     • Spotkanie z poezją

      30.04.2019

      Klasy I- III miały małe spotkanie z poezją. Pani Renata Miglus- autorka wielu wierszy dla dzieci i dla dorosłych, a także autorka wielu obrazów, zgodziła się przeczytać jej kilke wierszy naszym najmłodszym Arkoniakom. Bardzo dziękujemy Pani Renacie, że znalazła dla nas czas i życzy dalszych sukcesów!

    • Zakończenie sezonu narciarskiego
     • Zakończenie sezonu narciarskiego

      12.04.2019

      Kolejny wyjazd na zakończenie sezonu narciarskiego za nami tym razem znowu dobrze znane wszystkim narciarzą z Arkony miejsce do którego chętnie wracamy- Murau. Słońce, przepiękne widoki oraz doskonałe warunki na stoku to już tradycja naszych marcowych wyjazdów do Austrii. Uczestnicy wyjazdu byli grupą bardzo zróżnicowaną pod względem umiejętności narciarskich co było bardzo motywujcę dla instruktorów. Kolejne wyjady w przyszłym sezonie, zapraszamy do nauki jazdy na nartach w Arkonie ;-)

       

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.